Hem
SEO-företag, kontroll

Externa länkar
info@sidoptimering.se

SEO-företag, seriösa eller oseriösa?

Ta reda på om ett SEO-företag är seriöst.

I optimeringsbranschen likväl som i andra branscher finns mer eller mindre kompetenta företag, seriösa som oseriösa.

Svårigheten att se vilka SEO-företag som gör ett seriöst arbete ligger till en viss del i att resultet i allmänhet först visas efter några veckor eller månader.

Nedan finns några tips där man med enkla medel och på kort tid själv kan skapa sig en, om inte heltäckande men väl grundläggande uppfattning om företaget.

 1. Sök på företagsnamnet
 2. Kontrollera optimeringsföretagets egen webbplats
 3. Titta på deras kunders webbplatser
 4. Vad erbjuder SEO-företaget för tjänster och hur presenteras de?

 

Ordförklaringar
SEO = (search engine optimization) = Det övergripande begreppet för tekniken att placera en hemsida högt i en sökmotor.
Optimeringsföretag, SEO-företag = Företag som sysslar med SEO.

Sök på SEO-företagets namn

 • Sök i branschtidningar

  IT-tidningen IDG är en utmärkt första kontrollstation. På deras nättidnings första sida finns en sökruta till vänster.
  Skriv in företagsnamnet där.
  Om företaget omnämns kan det vara i neutrala, postiva eller negativa ordalag. Är det i ett negativt sammanhang är det mycket flagranta övergrepp som är gjorda, annars skulle de inte omnämnas. Nu omnämns bara en bråkdel av de SEO-företag som finns i artiklar, men några av de värsta syndare finns där. IDG kommer Du till här.

 • Sök på Internet

  Sökning på företagets namn i en sökmotor kan ge en del information, men det kräver en viss noggrannhet vid en sökning. Att bara söka på företagsnamnet ger med stor sannolikhet ett antal träffar där företagets egen hemsida kommer fram överst.

  En kombinerad sökning på +företagsnamnet +oseriös kan ge in del information. I de flesta fall krävs dock en ordentlig genomläsning av de resultat som fås upp. Forum som rör Internet och sökmotoroptimering brukar diskutera olika företag inom branschen. Där krävs att man läser inläggen, för de företaget man söker på kan även förekomma som exempel på ett seriöst företag i en diskussionstråd som just handlar om oseriösa företag.
  Tänk också på att alla inlägg inte alltid är så välbalanserade och att även det utpekade företaget kan delta i diskussionen, i en del fall med en falsk identitet.
Kontrollera optimeringsföretagets egen webbplats

 • Se om SEO-företaget finns med i Googles

  Gör en sökning på site:www.företagetsdomännamn.se i Google. Ett resultatet som lyder " Din sökning - site:www.företagetsdomännamn.se - matchade inte något dokument." bör man vara vaksam på. Bildexempel på en sådan sökning.
  Resultatet kan innebär två saker;
  1) Företaget har en helt ny hemsida som inte har hunnit bli indexerad i Google.
  2) Företaget har blivit utkastade ur Googles register pga av att medvetet ha brutit mot de regler en sökmotorn har.
  För att bli utkastad ur Googles register krävs det ett systematiskt och mycket grovt fuskande vid ett optimeringsarbete, då bestraffningen att stänga av sidor är mycket ovanligt.
  I de förstnämnda fallet kan det vara på sin plats att fråga varför en ny hemsida finns.
  - Är företaget helt nystartat, stämmer det i såfall med vad de själva säger eller ligger något annat bakom? -

  En variant är också att optimeringsföretag som blivit utkastade av Googles börjar marknadsföra sig under ett annat namn med en ny hemsida, dock så brukar det framgå när man tittar lite noggrannare vilket företag som verkligen ligger bakom.

  I ett fall när ett företag blivit utkastat så hänvisade de till att de hade provat lite olika optimeringstekniker på sin webbplats och det var anledningen till att de blivit utkastade.
  Där skall man ställa sig frågan

  - Om de törs riskera att få sin egen webbplats avstängd, vad skall de då inte prova att testa på sina kunders webbplatser? -

  De flesta optimeringsföretag provar olika tekniker vid optimering men det görs på sidor speciellt skapade för just det ändamålet. Där en eventuell avstängning vare sig drabbar kunder eller den egna webbplatsen.

 • Titta på hur optimeringsföretagets webbplats presenteras efter en sökning

 • Gör en site-sökning på företaget. Resultatet kommer se ut något som nedan.
  Site-sökning i Google

  Bläddra fram lite i sökresulaten och se hur det ser ut.
  Visa uteslutna resultat
  Visas information som ovan, innebär det att Googles tycker att de resterande sidorna är för lika för att presenteras efter en sökning. Dvs de är inte tillräckligt optimerade. Prova att klicka på göra om sökningen och inkludera tidigare uteslutna resultat.  Med stor sannolikhet kommer de resterande sidorna presenteras ungefär enligt nedan. De kan också visas med exakt samma titel oavsett vad sidan handlar om
  untitled document
  Sidorna kommer trots detta kunna vara sökbara på ord/fraser som finns på sidorna, men effektiviteten i optimeringen är inte god. Nu kan detta bero på fler orsaker;
  1) Optimeringsföretaget är mer mån om sina kunder och lägger tiden på dem framför sin egen sida.
  2) Sidorna är borttagna/flyttade i samband med en omändring av webbplatsen men Googles har inte hunnit med att notera det.
  Det kan ibland ta månader före ändringar slår igenom fullt ut och gamla sidor plockas bort ur Googles index.
  3) SEO-företaget saknar grundläggande kunskaper i att optimera hemsidor.

Titta på optimeringsföretagets kunders webbplatser

 • Kunders webbplatser - Är de ordentligt indexerade i sökmotorerna?
     
| Försäljning Internet | Marknadsföring Internet| Internetmarknadsföring | Säljuppdrag |